Personvern

Formål med behandling av personopplysninger

Personopplysningene du oppgir og legger inn i informasjonsforespørselsskjemaet på istanbulhair.no-siden, sendes automatisk og eksklusivt til vårt administrative personale, ved hovedkontoret til istanbulhair.no-klinikken.

Behandlingsmetode

Behandlingen vil bli utført ved hjelp av en hvilken som helst operasjon eller et sett med operasjoner som angitt i artikkel 4 co1 la a) lovdekret 196/03; Behandlingen vil bli utført ved hjelp av manuelle, IT- og telematikkverktøy med logikk og metoder strengt knyttet til formålene nevnt i forrige avsnitt og alltid på en slik måte at konfidensialitet og sikkerhet garanteres.

Datalevering

Oppgi data i informasjonsforespørselsskjemaet er valgfritt.

Datakommunikasjon

Dine personlige data vil ikke bli avslørt. I full respekt for din rett til personvern, vil dataene dine aldri bli overført, solgt eller overført til noen.
Personopplysningene som oppgis kan utleveres til tredjeparter kun for å oppfylle juridiske forpliktelser og for å oppfylle formålene beskrevet ovenfor, eller for å svare på forespørselen din.

Eier og behandlingsleder

Eieren og behandlingsansvarlig er vårt administrative personale, som vil kontakte deg hvis du ber om det.

Den interesserte partens rettigheter

Den interesserte part har, i samsvar med artikkel 7 i lovdekret 196/03, utøvelse av spesifikke rettigheter, inkludert rettigheter som skal innhentes fra den behandlingsansvarlige, bekreftelse på eksistensen eller ikke av personopplysninger og tilgjengeligheten av disse på forståelig måte. form; være klar over opprinnelsen til dataene samt logikken og formålene som behandlingen er basert på; få kansellering, transformasjon til anonym form eller blokkering av data behandlet i strid med loven, oppdatering, retting eller, hvis det er interesse, integrering av data, samt å motsette seg selve behandlingen.